-

நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும் கணக்கதிகார செய்யுள்கள்

0 commentsநம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும் கணக்கதிகார செய்யுள்கள்...
பல நூற்றாண்டுகள் முன்பிருந்தே நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திவந்த கால அளவுகள் இத்தனை துல்லியமானவையா !!!