-

நகரும் பாறைகள்

0 comments
007Sathish Blog - (You are reviewing)
Reviewed by Googleon 1 Hour ago
Rating: 4

அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் தென் பகுதியில் ரேஸ்டிராக் பிளாயா (The Racetrack Death Valley National Park, California, USA)  என்ற இடத்தில் பாறைகள் தாமாக இடம் பெயர்ந்து செல்கின்றன. 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இது பெரும் புதிராக இருந்து வந்துள்ளது.