-

தெரிந்து கொள்ள சில கேள்வி பதில்கள்

0 comments
+++Jimmy Doolittle,On September 25, 1929, முதலில் விமானம் பறக்க மனிதக் கண்கள் தேவையற்றது எனக் கண்டார்.இது தான் இன்று யுத்தத்திற்கு ஆளீல்லா விமனங்களை பயன்படுத்த காரணமாயிற்று. blind" flight.

+++Elusive element என்பது நாம் பள்ளியில் படித்ததுதான். 1940 ல் முதல் தனிமத்தைக் கண்டு பிடித்தனர். தற்போது ஜப்பானிய ஆய்வாளர்கள் 113 வதைக் கண்டு பிடித்துள்ளனர். ஒரு அற்றம்.atom, 113 ப்ரொடொன் களைக் கொண்டிருக்கும்.இதற்கு அவர்களே பெய ர்வைக்க இருக்கிறார்கள்.இத்துடன் மொத்தம் 119. ununoctium. -118 வது.RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science in Japan said today (Sept. 26) ஒன்று தெரியுமா? இதன் ஆயுட்காலம் ஒருசில மணிகளே.
???அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டயின் புதிரின் முடிவில்,நான்கு தலைகள் கைவிரலை மேல் நோக்கி காட்டியது ஏன்?
எனக்கு தெரியாது.

நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு

0 comments
 
இஸ்லாமிய மதவெறியால் அழிக்கப்பட்ட அறிவுக் கருவூலம்

மனிதத்தன்மையற்ற, கொடூரமான வழிவகைகள் மூலம் இஸ்லாம் உலகில் பரவிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில், அதற்கு நேர் எதிர் குணங்களுடைய – அமைதியையும், வன்முறையற்ற வாழ்க்கையையும் போதிக்கின்ற -பௌத்த மதமானது, மத்திய ஆசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும், இந்தியாவின் சிந்து, வங்காளம் போன்ற பகுதிகளிலும் மிகுந்த செல்வாக்குடன் இருந்து வந்தது.